budgetrekenen

BUDGETREKENEN
Een budgetberekening heeft tot doel om de optimale allocatie van het beschikbare pensioenbudget over de actieve deelnemers te laten plaatsvinden. Door de toepassing van actuariële technieken is de laatste tijd meer bewustwording voor dit fenomeen ontstaan. De besparing die hierdoor optreedt kan worden aangewend voor kwalitatieve verbetering van de regeling. In het voorbeeld hierna, treft u een aantal berekeningen aan die u de mogelijkheden tonen.  Hierbij hebben wij aan de hand van een fictief deelnemersbestand van 4 personen de meest voor de hand liggende varianten doorgerekend. Het spreekt voor zich, dat het effect zowel voor grote als kleine deelnemersbestanden relatief gesproken gelijk is.

Vaak is een verzekerde pensioenregeling gebaseerd op een beschikbaar premiesysteem. Wij zetten in de onderstaande berekeningen dit beschikbare premiesysteem af tegen een alternatief van een middelloonregeling. Dit pensioensysteem heeft het voordeel dat het een gegarandeerd pensioen voor de deelnemers opbouwt en vanuit communicatief oogpunt veel eenvoudiger is.

Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Om deze reden dienen een aantal arbeidsrechtelijke aspecten in ogenschouw te worden genomen bij de wijziging van een pensioenregeling. Pensioen is daarbij een complexe arbeidsvoorwaarde waar zeer veel aspecten een rol spelen. In dit voorbeeld gaan wij hier verder niet op in.

pdf_logo
Klik op bovenstaand logo voor een voorbeeld budgetrekenen in pdf