pensioenconsultancy

Hauzer Pensioen Partners
Pensioen staat meer dan ooit, volop in de schijnwerpers. Een groot aantal pensioenfondsen heeft moeten besluiten over te gaan tot kortingen die de deelnemers fors raken in hun beurs. Een en ander vindt zijn oorzaak in tegenvallende beleggingsresultaten en strengere berekeningseisen van de overheid.

Bij de pensioenregelingen die niet onder een verplichte regeling vallen en door de werkgever aan de werknemer worden aangeboden, zijn deze kortingen gelukkig niet  aanwezig.
Wel spelen hier een aantal andere belangrijke zaken.
Welk pensioenstelsel kan ik het beste gebruiken, welke risico's spelen bij een waarde-overdracht, is er voldoende gecommuniceerd bij de overgang van het ene naar het andere stelsel in het verleden, kan een werknemer nog een 'pensioenclaim' leggen bij (gedwongen) ontslag, kan ik met het beschikbare budget wellicht een betere, eerlijkere pensioentoezegging doen etc.?

Dit zijn veel vragen waarop een antwoord gegeven MOET en KAN worden.
De antwoorden staan meestal los van de gekozen of te kiezen verzekeringsoplossing. Ze vragen wel een hoge mate van specialisme van de adviseur.

Om die reden hebben wij pensioenadvisering onder gebracht binnen een aparte cluster. Naast de volledig gediplomeerde adviseurs van Hauzer & Partners en IFP Hauzer, wordt in de cluster deelgenomen door de adviseurs van het Nederlands Pensioenbureau.
Een unieke samenwerking met één van de toonaangevende pensioenadviesbureaus van Nederland!

 We werken samen onder de naam:   Hauzer Pensioen Partners

                                                     >>> Lees verder >>>