NWWI

Het NWWI is in 2009 opgericht om geldverstrekkers, intermediairs en consumenten inzicht te bieden in de wijze waarop de waarde van woningen is vastgesteld. Het NWWI is het keurmerk voor woningtaxaties en heeft als belangrijk doel het verhogen van de deskundigheid, betrouwbaarheid en transparantie van woningtaxaties. Het biedt betrokkenen meer zekerheid en draagt bij aan het voorkomen van taxatiefraude.

Wij zijn een onafhankelijke stichting zonder 
winstoogmerk en geaccepteerd door het 
Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW).    
Het WEW is de uitvoerder van de Nationale
Hypotheek Garantie (NHG).                       
                   logo-nwwi-1      
                Klik op het logo om naar
                de site van NWWI te gaan     
  

Het NWWI onderscheidt zich op een aantal essentiële punten van commerciële taxatie- en validatiebureaus:
   • Het NWWI is een stichting zonder winstoogmerk.
   • Het NWWI is transparant over de opbouw van de NWWI-bijdrage (€ 55,- exclusief BTW).
   • Het NWWI meldt geldverstrekkers een vooraf opgegeven gewenste waarde.
   • Het NWWI draagt bij aan het voorkomen en opsporen van frauduleuze taxatierapporten
     en is gesprekspartner bij fraudeprojecten vanuit o.a. het Ministerie van Justitie.
   • Het NWWI wil bijdragen aan betere positionering en imago van de taxateur in de
     financiële wereld.
   • Het NWWI biedt taxateurs een eigen Taxatiesoftwarepakket (TaxRap) en biedt
     gebruikers van andere taxatiesoftware eenvoudig de mogelijkheid om een koppeling
     met onze systemen te maken.
   • Het NWWI maakt geen prijsafspraken en wijst geen opdrachten aan taxateurs toe.
 
Betrokken organisaties
Het NWWI is opgericht door de brancheverenigingen NVM en VBO makelaar. Overheid, brancheorganisaties, de Organisatie van Financiële Dienstverleners (OvFD), de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) en geldverstrekkers dragen het NWWI een warm hart toe.

Alle geldverstrekkers in Nederland accepteren een taxatierapport welke door het NWWI is gevalideerd. Een aantal geldvertrekkers stelt een door het NWWI gevalideerd rapport inmiddels zelfs verplicht, voor zowel NHG als niet-NHG financieringen.