taxaties | NRVT | RICS

Een Taxatie is een kwestie van vertrouwen
Sinds 1 januari 2016 is er veel veranderd in taxatieland. Vanaf die datum is er namelijk nog maar één taxatieregister in Nederland, Het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (afgekort NRVT).
Vanwege het publieke belang van vastgoedwaarderingen, zagen zowel marktpartijen als de toezichthouders de noodzaak om op basis van zelfregulering te komen tot meer eenduidigheid en uniformiteit en een verdere professionalisering binnen de taxatiebranche. In goede afstemming met onder meer de AFM en DNB is het NRVT tot stand gekomen.

                           nvrt

Het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs is opgericht om een uniform, objectief, transparant en controleerbaar zelfregulerend toetsingskader te scheppen voor uitsluitend vastgoedtaxateurs. Het doel van het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs is het bevorderen van de verdere professionalisering van het beroep van vastgoedtaxateur en van de transparantie van het proces van vastgoedwaarderingen.
Het NRVT registreert vastgoedtaxateurs op persoonlijke titel, handhaaft eenduidige gedrags- en beroepsregels en reglementen voor de vier Kamers (Bedrijfsmatig Vastgoed, Landelijk en Agrarisch Vastgoed, Wonen en WOZ).
De Register-Taxateur werkt volgens erkende gedrags- en beroepsregels van het NRVT en de internationale richtlijnen EVS/IVS. De Register-Taxateur onderwerpt zich aan het centrale tuchtrecht van het NRVT.
Bij Hauzer en Partners Bedrijfsmakelaardij staan meerdere taxateurs ingeschreven in de kamers Wonen, WOZ en Bedrijfsmatig Vastgoed.
Als een van weinige taxateurs in Noord- en Midden Limburg staan twee van onze taxateurs ingeschreven in de kamer Bedrijfsmatig - Vastgoed Groot Zakelijk Vastgoed (> € 5.000.000,00 en specialistische objecten) en staat één taxateur geaccrediteerd als VRS RICS taxateur.

                               rics_logo_online_purple_landscape
RICS    
                                                                            
RICS is de vastgoedautoriteit die op onafhankelijke wijze en in het algemeen belang van de gehele vastgoedsector en bovendien vanuit een internationaal perspectief haar opinie uitdraagt. De leden van RICS voldoen aan de hoogste eisen van vakbekwaamheid en integriteit.

                                             
        bel_mij
  Laat u terugbellen door
één van onze taxateurs